Betalning, av- och ombokningsregler

Så här betalar du

Betalning skall vara oss tillhanda i god tid före kursstart. I din bokningsbekräftelse, som mailas till dig direkt efter din bokning, ser du vårt Plusgironummer och ditt betalningsdatum. Insättning görs på vårt PlusGirokonto: 119320-0. Skriv in ert kursidnr samt för- och efternamn som avsändare på betalningen.

Om du saknar bokningsbekräftelsen kan det vara så att den hamnat i din spamkorg, annars kontakta oss på kurser@profylaxgruppen.com eller 08-758 02 10.

AnnasProfylax Grund- samt repetitionskurser är avdragsgilla som friskvård.

Ångerrätt och tidsfrist

Du har som köpare rätt att ångra köpet även efter det att kursen påbörjats och återfå det du har betalat. Du har som köpare rätt att ångra dig utan att ange varför, men kan behöva kompensera oss för den del av kursen som eventuellt redan har utnyttjats. Det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten som du som köpare kan ta det av på www.konsumentverket.se

Inom 14 dagar efter det att köpet har gjorts har du som köpare rätt att ångra köpet. Du får då alla pengar tillbaka. Du kan meddela oss på det sätt du själv väljer att informera oss, enklast via e-post till kurser@profylaxgruppen.com eller telefon 08-758 02 10. Vänligen informera oss även om till vilket konto du vill ha pengarna insatta.

Avbruten kurs

Om du avbryter din kurs efter det att kursen påbörjats, har du rätt återfå det du har betalat efter att ett skäligt belopp dragits av. Beloppet beror på om köpet hävs av en skälig eller oskälig anledning. En skälig anledning anses vara ex sjukdom eller brand i hemmet. Om kursen startat får du betala för det första tillfället men får tillbaka beloppet för följande tillfällen.

Om anledningen anses vara oskälig kan återbetalning utebli då vi inte har möjlighet att fylla platsen med en annan deltagare. I vissa fall kanske kostnaderna blir lika stora som kursavgiften. I andra fall går platsen kanske att fylla med en annan deltagare, eller att kostnaden för kursmaterial, fika mm blir mindre. Hur stor avbokningskostnaden blir får bedömas från gång till gång.

Vi förbehåller oss rätten att flytta/ställa in kursen om kursledaren blir sjuk eller om kursen inte fylls. Vi försöker alltid föreslå alternativa kursdatum under samma period.Vill ni också få en bra början på föräldraskapet?

Kurslokal
Karlaplan 9B, Lokal Smedjan, Stockholm

Postadress
Brötvägen 22
167 66 Bromma

Tel: 08-758 02 10   
Epost: kurser@profylaxgruppen.com

Vi nås säkrast på telefon mån-fre mellan kl 09.00-12.00. Din kursledares mobilnr hittar du på boknings-bekräftelsen.