Malin Hansson, barnmorska på Östra Sjukhuset i Göteborg och kursledare i AnnasProfylax


”Man märker skillnad på de par som kommer in på förlossningen och har tränat. De tar sig an förlossningen på ett annat sätt och känns lugnare. Jag skulle önska att det satsades mer på att integrera detta i vården. Förlossningsförberedelse är lite som att träna för Göteborgsvarvet, det handlar om att skapa en attityd och en målbild som gör att man orkar ända fram. Det handlar ju inte bara om själva förlossningen utan om starten på ett livslångt föräldraskap där första tiden spelar en stor roll för framtiden”, avslutar Malin Hansson.
Anne Mellbe och Sofia Wallin, barnmorskor från Skövde förlossning
Jag och Sofia är utskickade för att fylla på vårt förråd av verktyg tankar och idéer om hur vi kan lära ut och förvalta AnnaProfylaxen på vår arbetsplats som är Förlossningen i Skövde. Vi behöver komma hit och tanka, lägga upp nya handlingsaplaner och strategier om hur vi ska göra i specifika situationer. 

Anna Wilsby och Marianne Gertzell, Chefsbarnmorska på Akademiska/ Uppsala.

"Vi lärde oss hur vi kan stödja kvinnan och ge henne tillit till sin egen förmåga att föda. Vi fick också verktyg att stötta paret och partnern i förlossningssituationen."                     Marianne Gertzell

Övningen "nypa låret", som syftar till att träna på att fortsätta andas och slappna av när man har ont.
Beröring skapar trygghet och smärtlindring. Här får en Barnmorska "belöningen", kroppstrykning som lindrar efter en värk.
 

Seminarier för Vårdpersonal

”Min roll och självkänsla som kursledare stärktes. Dels för att jag fick bekräftat att det jag gör idag fungerar, dels för att jag fick med mig nytt innehåll att tillföra mina föräldragrupper. Inspirerande kursledare! Stimulerande att träffa kollegor och få utbyta erfarenheter kring sitt dagliga arbete inom mördravården.”

Susanne Elghorn, Södermalms barnmorskor.


För vårdpersonal som vill utvecklas och fördjupa sin yrkesroll

ProfylaxGruppen utbildar mödravårds- och förlossningspersonal i AnnasProfylax. Konceptet utgår från gammal, god kunskap kring andning och avslappning, kompletterat med mental träning och coachning.

För att du som barnmorska, sjuksköterska el undersköterska ska kunna möta föräldrarnas frågor på mödravården eller för att fullt ut kunna möta och stödja profylaxutövande föräldrar på förlossningen är våra Barnmorskeseminarier en bra utbildning och inspiration till den nya profylaxen som blivit så populär bland dagens gravida.

AnnasProfylax  - Grundseminarier

ProfylaxGruppens Grundseminarier består av två seminarier (del 1 och 2) där vi går igenom grunderna i AnnasProfylax. Därtill erbjuder vi en fristående del 3: Fördjupningsseminariet. Att kunna är en sak - att lära ut en annan. Vill du sedan lära dig pedagogiken bakom vårt koncept? Hur vi lär ut och arbetar med grupper och människor? Välkommen till vår utbildning till Certifierad Profylaxinstruktör - läs mer om den under samma rubrik i vänstermarginalen.

”Personalen är helt "salig" efter de tre grundseminarierna. Vi skulle kunna skriva en hel dagbok om julens förlossningar med ansiktsmassage, knäpress, höftpress, lotusblommeförlossning, massage och riktig SPA känsla i vårt lilla badrum…”

Gunilla G normalen SU/­Östra

Del 1 - AnnasProfylax - Grundtekniker 1 (3 tim)

Andningens och avslappningens vikt i ett positivt födande är omtvistat. Vetenskapen har hunnit i kapp och vi vet idag mer om hur man med andningens hjälp kan uppnå maximal syresättning, avslappning och smärtlindring. Andningen är däremot bara en del - vi går igenom alltifrån massagetekniker och beröring, mentala strategier till coachning i tuffa situationer och parets samarbete. Ett inspirerande, konkret seminarium som väcker tankar, idéer och ger en grundläggande översikt av våra tekniker.

 • Andningstekniker under värkarbetets olika faser
 • Muskulär avslappning för ökad självkontroll
 • Krystteknik
 • Mental träning och positiv visualisering
 • Coachning och effektiva stödtekniker i utmanande situationer

Vi går igenom och tränar alla moment tillsammans eller parvis. Vid genomgången av den grundläggande andningen berör vi de vanligaste blockeringarna och hur man kan hjälpa mamman att hitta tillbaka om hon tappar sitt fokus.

Del 2 - AnnasProfylax - Grundtekniker 2 (3 tim)

Fortsättning från del 1. Vi fortsätter att träna på de olika andningsteknikerna, går igenom effektiva massagegrepp och och coachning i utmanande situationer. Gruppdynamik och hur man bemöter olika människor är en annan punkt på agendan. Vi tränar tillsammans och gör en mer grundlig genomgång av våra tekniker med stort fokus på massage och coachning.

 • Fortsättning Andnings- och avslappningstekniker utifrån erfarenheter sedan sist
 • Fortsättning Krystningen
 • Fördjupad mental- och målbildsträning för personalen
 • Coachning och det situationsanpassade ledarskapet (gruppdynamik)
 • Effektiva massagetekniker
 • Profylax i praktiken – Hur arbeta i stressade situationer? Hur bemöta alla slags föräldrar?

Pris

Priset per heldag är 25 000 exkl moms och resekostnader. I priset ingår kursmaterial och tränings-dvd.
Ni kan vara från fem upp till 50 deltagare.

AnnasProfylax Grundtekniker - för alla

Våra grundseminarier är enormt uppskattade och ger ny inspiration, energi och kunskap. Efter dessa brukar ett antal barnmorskor, undersköterskor eller läkare vilja lära sig ännu mer och bli interna ambassadörer på kliniken eller utveckla föräldrautbildingen inom mödravården. Dessa  rekommenderar vi att gå vår Certifiering till Profylaxinstruktör. Det är en sex dagar lång utbildning, som du kan läsa mer om under den fliken.

Utbilda dig till en certifierad profylaxinstruktör

Nedan kan du se aktuella kursdatum i Stockholm. Är ni flera kan vi hålla utbildningen på plats.

Kontakta oss

För mer information och offertförfrågan kontakta Anna Frisk , eposta til anna.frisk@profylaxgruppen.com  eller ring oss på kontoret tel: 08 - 758 02 10

Referenser

ProfylaxGruppen har utbildat vårdpersonal från förlossningskliniker och barnmorskemottagningar runt om i Sverige, däribland Uppsala Akademiska, Varbergs lasarett, Norrlands Universitetssjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Barnmorskor från merparten av Stockholms förlossningskliniker har på eget initiativ tagit del av våra seminarier.

Bland övriga kliniker kan nämnas: Östersund, Umeå, Falun, Varberg, Enköping, Kungälv, Karlstad, Kalmar, Värnamo, Ystad och Lund.

För personliga referenser kontakta Anna Wilsby Frisk anna.frisk@profylaxgruppen.com



Datum Certifiering till Profylaxinstruktör 2020


Kurs /aktivitet

Datum

Tid och plats

 Kursledare

Våren 2020



Certifiering - Block 1
 19-20 feb
09.00-16.00 Åkersberg, Höör (Skåne)
Anna Wilsby Frisk
Certifiering - Block 2
 3-4 mars
09.00-16.00 Åkersberg, Höör (Skåne)
Anna Wilsby Frisk
Certifiering - Block 3
1-2 april
09.00-16.00 Åkersberg, Höör (Skåne)
Anna Wilsby Frisk








Hösten 2020



Certifiering - Block 1
1-2 okt
09.00-17.00 Smedjan, Karlaplan 9B Anna Wilsby Frisk
Certifiering - Block 2
3-4 nov
09.00-17.00 Smedjan, Karlaplan 9B  Anna Wilsby Frisk
Certifiering - Block 3
1-2 dec
09.00-17.00 Smedjan, Karlaplan 9B  Anna Wilsby Frisk
























Vill ni också få en bra början på föräldraskapet?

Vill du få vårt nyhetsbrev - anmäl dig här:

Jag godkänner att min e-postadress lagras hos Profylaxgruppen.

 

Följ oss på facebook Gilla oss på facebook

Kurslokal
Katarinavägen 19, 2tr i Stockholm
(ATP Ateliers lokaler)

Postadress
Arkitektvägen 47
168 32 Bromma

Tel: 08-758 02 10   
Epost: kurser@profylaxgruppen.com

Vi nås säkrast på telefon mån-fre mellan kl 09.00-12.00. Din kursledares mobilnr hittar du på boknings-bekräftelsen.